Skip to main content
menu

Locatie

Lummen

De verkeerswisselaar in Lummen, beter bekend als "het Klaverblad" is tussen 2007 en 2012 volledig omgebouwd naar een veiliger model van verkeersturbine. Het verkeer kruist nergens meer, er gelden geen voorrangsregels meer én het verkeer kan steeds doorrijden zonder te stoppen. Wij hebben aan dit project ons steentje bijgedragen door leuningen te plaatsen.